Historiek

In een ver verleden …….

werd de kermis georganiseerd rondom het voetbalplein en de vele café’s die ons dorp rijk waren.

Van de tekenwedstrijden bij Martha, de T-Dansants in de Burggrave, tot de gorilla van Simonne’s schietkraam; allemaal zijn dit mooie herinneringen aan mijn jeugdjaren, tijdens de belangrijkste gebeurtenis in Kerkbrugge.

Echter gaandeweg diende ik vast te stellen dat het enthousiasme en sfeer van weleer langzaam wegebde met de jaren.

Tot begin de jaren negentig een aantal jongen mensen (Denis, Eric, Benny enz ) met een aantal van hun eigen spaarcenten, in Elslo, op een nieuwe locatie opnieuw de sfeer van weleer trachten terug te brengen.

Weemoedig denken wij terug aan het GSM werpen, het eiergooien en de magische nachten in het Kachina huis.

Ondertussen hadden een aantal andere jonge kerels zoals Werner, Gerrit en Kristof beslist hun jeugdig enthousiasme ook ten dienste te stellen van het eenmalig hoogtepunt van ons kleine dorpje.

Vanaf 2008 dienden zij terug te verhuizen naar een nieuwe locatie, de Beukenstraat te Kerkbrugge.

Vanaf nu was er geen weg meer terug en timmerden we jaar na jaar verder om onze dorpsgenoten en omwonenden een geslaagd weekend in oktober te geven en dit steeds met een thematisch tintje.

Onze groep werd verder aangevuld met Marleen, Christoph, Jurgen en Andrea.

Samen met de 10-tallen vrijwilligers proberen wij u elk jaar terug te laten genieten van dat jaarlijks tweede ,zomerse, weekend in oktober .

Wij hopen u jaar na jaar te verrassen  en te mogen begroeten,

Feestcomite Kerkbrugge Kermis ………

BESTUUR:

  • Voorzittter: De Wulf Werner
  • Secretaris: Cairns Andrea
  • Bestuurslid: De Catelle Marleen
  • Bestuurslid: De Beule Christoph
  • Bestuurslid: Keukelier Gerrit
  • Bestuurslid: Van De Voorde Jurgen 
  • Bestuurslid: Van Den Berghe Kristof